Det är tillåtet att vara utan rädsla inför framtidens klimat. Om vädret förändras så får man anpassa sig till det. Något annat har aldrig varit möjlig

Det är tillåtet att vara utan rädsla inför framtidens klimat. Om vädret förändras så får man anpassa sig till det. Något annat har aldrig varit möjligt att göra. I alla tider har klimatet förändrats av många orsaker. En orsak har varit, vad man tror i alla fall, katastrofen när de sydamerikanska indianerna, vars kultur stod på sin höjdpunkt, nästan utrotades av smittkoppor. Nästan 60 miljoner dog av smittan som européerna förde med sig när de kom med sina båtar till Sydamerika.

Farliga smittor har dödat miljontals människor i tusentals år. Smittkoppor har dödat 300-500 miljoner. När så många människor dött så har jordbruket också slagits ut och med den det som förbrukar koldioxid. Därmed blev klimatet kallare tror man. Katastrofer på jorden och i rymden har påverkat klimatet på jorden i alla tider. På medeltiden var det medelhavsklimat i Sverige men sen blev det kallare. På 1800-talet emigrerade människor från Norden för att det var så kallt att det blivit missväxt i fyra år och folk svalt. Människan har alltid löst problem och kommer alltid att göra det för en bättre framtid. Livet på jorden har alltid blivit bättre och innefattat nästan hela jorden. Och det har skett trots att människorna blivit allt fler. Vilket mirakel det är om man tänker på det.