Så om man återigen talar om vatten så ondgör sig en del över att det går åt si och så många liter vatten för att odla fram en viss frukt, grönsak elle

Så om man återigen talar om vatten så ondgör sig en del över att det går åt si och så många liter vatten för att odla fram en viss frukt, grönsak eller kg kött. Det är verkligen väldigt intressant hur någon kan räkna ut något som cirkulerar på det sätt som vatten gör.

Allt vatten på planeten har alltid från början till slut alltid cirkulerat och bytt form utifrån var vattnet befinner sig. Vatten finns som ånga, det vi kallar dricksvatten, som en del av en organism och som utandningsluft, det vill säga som en del av allt levande.

Människokroppen består av ca 70 % vatten. Allt annat levande består också delvis av vatten. Men vattnet stannar inte i samma form i kroppen hela ens liv. Det byts ut. Det transpireras, utandas, urineras och byts ut hela tiden. Vattnet cirkulerar således i kroppen men också med sin omgivning. Hur många liter vatten som går åt för att föda upp en ko eller gris eller en avokado borde vara helt ointressant ur perspektivet brist. Tänker man dessutom på att jordens yta består av största delen havsvatten så förstår man nog att vatten inte är ett problem. Inte någonstans. Men det är ju salt kanske någon invänder. Ja, det är salt tills man har avsaltat det. Hur man avsaltar havsvatten är en förhållandevis enkel process som även fattiga länder har råd med.

Ett strålande exempel på det är hur israelerna fick öknen att blomma i stora fruktodlingar. Man använde avsaltat havsvatten för att vattna öknen. På det sättet fick man igång stora jordbruksarealer där ingen annan kunnat odla något förut.

Vatten är något vi har tillräckligt av här på jorden. Det finns tillräckligt för alla. Men det är viktigt att man håller vattnet rent och friskt så att människor, djur och växter får leva. Det är det som är viktigt.