Vatten är något olika människor har olika åsikter om. En del säger att det är brist på vatten i världen och andra håller inte med om det. Men vilket ä

Vatten är något olika människor har olika åsikter om. En del säger att det är brist på vatten i världen och andra håller inte med om det. Men vilket är sant? Först måste man fråga sig vad som menas med vatten. När man talar om brist på vatten menar man då brist på rent vatten eller brist på vatten oavsett om det är rent eller inte? För om man menar brist på vatten i allmänhet så finns det ingen brist på vatten om man ser till planeten som helhet. Det har alltid funnits så mycket vatten som det behövs på jorden. Det försvinner ingenstans och blir inte mindre än vad det har varit från jordens begynnelse. Det som är brist i frågan om vatten är rent vatten. Det vill säga vatten som inte är kontaminerat av människors och djurs urin och avföring och fabrikers utsläpp. Det stora problemet i många länder är att man inte har toaletter. Man kan ha TV och radio men sakna toaletter. Latrinerna består av ett hål i marken och då blir marken övergödd och det rinner ut i vattendragen. Förutom att marken blir övergödd så släpper man ut avlopp och tömmer urin och avföring direkt i vattendrag och sjöar. Det är ett stort problem och orsakar många sjukdomar.